Vložit inzerát

Kontrolor kvality - strojní kontrola

Adecco spol. s.r.o.
Plzeň (Plzeňský kraj)
Plný úvazek

Náplň práce

- samostatně provádí mezioperační kontrolu včetně dodržování technologické kázně
- provádí vyhodnocení výsledků měření a předává podklady pro jejich další zpracování
- provádí řízení o technických odchylkách
- vypracovává protokoly o provedeném měření
- zodpovídá za provedení kontrolních a zkušebních operací v souladu s platnými směrnicemi jakosti a dle výrobní dokumentace
- potvrzuje příslušné doklady po provedených kontrolách a zkouškách
- rozhoduje o dočasném zastavení výroby neshodného výrobku a reklamovatelnosti vadných výrobků, určuje kořenovou příčinu a původce neshodného výrobku
- spolupracuje s příslušnými útvary při rozhodování o opravě neshodných výrobků a vyřizování reklamací
- dle potřeby provádí rozměrové kontroly u dodavatelů