Vložit inzerát

Manažer logistiky

Adecco spol. s.r.o.
Plzeň (Plzeňský kraj)
Plný úvazek

Náplň práce

- Řízení dodavatelského řetězce – systémová a strategická koordinace podnikových funkcí a taktiky v rámci obchodních činností a dodavatelského řetězce ve společnosti RINA Europe, s.r.o., za účelem zlepšení dlouhodobého výkonu podniku a řetězce jako celku
Strategická úroveň
- Strategické optimalizace sítě, včetně údajů o počtu, umístění a velikost skladových, distribučních center a zařízení.
- Strategické partnerství s dodavateli, distributory a zákazníky, vytváření komunikačních kanálů pro kritické informace a provozní zlepšení
- Informační technologie operace řetězce
- Rozhodování na úrovni analýz make or buy
Taktická úroveň
- Tvorba smluv a jiných rozhodnutí o koupi
- Zásoby - rozhodnutí, včetně množství, umístění a kvalitě zásob.
- Dopravní strategie, včetně četnosti, tras a uzavírání smluv.
- Fokus na zákaznické požadavky
Operační úroveň
- Plánování produkce a distribuce
- Koordinace předpovědí poptávky všech zákazníků a sdílení prognóz s dodavateli
- Činnosti vstupu včetně dopravy od dodavatelů a příjem zásob (Kontrola a zaškolování pracovníků ve skladech)
- Činnosti interní, včetně spotřeby materiálu a toku hotových výrobků (Zodpovědnost za včasné předání bezchybných inventurních soupisů - z hlediska množství)
- Činnosti výstupu, včetně aktivit plnění, skladování a dodávek zákazníkům