Vložit inzerát

Pracovník v sociálních službách v domově se zvláštním režimem (DZR)

Domov Maxov
Liberec (Liberecký kraj)
Plný úvazek 24.280 - 25920

Náplň práce

průvodce domova se zvláštním režimem domácnosti Maják:
- prohlubuje a upevňuje pracovní návyky uživatelů služby (zapojení uživatel do chodu domácnosti - např. úklid)
- motivuje a podporuje uživatele služby při zapojení do aktivizačních a relaxačních programů (spolupráce s místními farmáři, zprostředkování kontaktu se zvířaty, sport apod.)
- podílí se na rozvoji soběstačnosti uživatelů služby (podpora nezávislosti a poskytované službě)
- zprostředkovává uživatelům služby kontakt se sociálním prostředím (výlety, nákupy)
- pomáhá uživatelům služby při uplatňování práv, zájmů a vyřizování osobních záležitostí
- provádí pečovatelské činnosti (podpora při osobní hygieně, podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu)