Vložit inzerát

báňský inspektor/ inspektorka oddělení výbušnin

Český báňský úřad
Hlavní město Praha
Plný úvazek

Náplň práce

Komplexní výkon státní správy v oblasti výbušnin se zaměřením na:
- kontrolu plnění technických požadavků na výbušniny a
- kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami.